Constantin Brancusi (1876 – 1957)

“Kunst vertegenwoordigt geen ideeën maar brengt ze voort – zodat een waar kunstwerk intuïtief tot stand komt, zonder van tevoren uitgedachte beweegredenen, omdat het zelf de beweegreden is en men daarvan vooraf geen rekenschap kan afleggen.”